Jesper Christensen Holm

Jesper Christensen Holm

Mobil: 61616197
Email: cv@jch.dk

Hvis man beder mine tidligere kollegaer om at beskrive mig vil ord som "nørdet", "detalje orienteret", "eftertænksom" og "præcis" formodentlig blive brugt. Det er i hvert fald alle ord som beskriver mig meget godt på arbejdet.
Autodidakt PHP programmør kan jeg også kalde mig. I slutningen af 90'erne begyndte jeg at lære mig selv at programmere wep applikationer i PHP. Alt er selvlært via e-bøger og ved at læse på andres kildekoder.
Jeg er en elsker at udvide mine horisonter og lære nye ting. Jeg elsker at udfordre mig selv for at flytte mig fagligt.

Uddannelse

Detail slagter

Hvor: Holstebro teknisk skole
Hvonår: 2005-2008
Andet: Bestået med udemærkelse

Grundforløb, Jord til bord

Hvor: Åbenrå teknisk skole
Hvonår: 2005

Kurser

2015

Stofa Grunduddannelse som teknisk supporter

2013

Udanner i "Min kunde og jeg" - En kommunikations og kundehåndterings kursus, Commentor ved Ann Olesen

2012

Visuel og kreativ formidling af budskabet, Mannaz

2010

Formidling og Instruktion, TDC Underviser Grunduddannelsen, TDC

2009

AMU kurser i forbindelse med grund uddannelse ved TDC Contact Center Europe
Support og service af software (2 dage)
Produktinformation og vejlidning i detailhandlen (3 dage)
Effektiv internetsøgning på jobbet (2 dage)
Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet (4 dage)
Produkt og kundevejledning i handelsvirksomheder (3 dage)
Personligt salg - Kundens behov og løsninger (3 dage)
Tastaturbetjening til indskrivning af tekst (3 dage)
Udgående opakld i et kundekontakt center (2 dage)
Kvalitet og kundeservice i et kundekonstatcenter (2 dage)
Reklamationshåndtering (1 dag)

2008

Brandbekæmpelse i skibe, Nordjydsk brand og redningsskole frederikshavn
Røgdykning, Nordjydsk brand og redningsskole frederikshavn
Speedbåd førebevis, SSG Frederikshavn
51 timers førstehjælps kursus, SSG Frederikshavn

Arbejds erfarring

Stofa ASKundekonsulent ved Stofa teknisk support - 2014-2022

Arbejdet består hovedsageligt i at betjene privat kunder der ringer ind med problemer med deres stofa produkter.
Problemstillingerne spænder fra TV via antenne kabel, internet via coax og til internet og TV via fiber forbindelser.
Ud over dette bruges jeg til andre sideløbende opgaver, af det kan der blandt andet nævnes hjælp til et bedre support flow ved hjælp af visiterings systemer, udvikling af mindre web applikationer til at lette forståelsen for KPIer, samt til konkurrencer på tværs af enheder (kundeservice og support).

Jeg har i forbindelse med opstarten af Stofa Mobil været en af de drivende kræfter inden for at få Mobil teamet godt rustet til opgaven. Ud fra min tidligere stilling ved TDC hvor jeg har haft en meget indgående forståelse og viden om mobil netværk og tjenster omkring mobil signalet, hvilket har gjort at vi fra start er kommet en del udfordringer i forkøbet.
En del af opgaven omkring mobil bestod i at lave uddannelses materiale til uddannelses afdelingen og lave en gode wiki til videns deling i mobil teamet, begge dele er der blevet taget godt imod både blandt medarbejderne, men også fra kollegaerne i teamet.

Seneste har jeg programmeret et KPI univers til visuel visning af KPI målepinde. Dette er udviklet i PHP med en MySQL database som backend. Dataerne kan bruges til medarbejer udvikling internt. Systemet er indtil videre taget i brug i Sønderborg, men med tiden forventes det at blive spredt til de øvrige lokation.

Sitel (Tidligere Contact Center Europe)Instruktør ved TDC Hotline - 2009-2014

Mit primære ansvar er at undervise og kompetence udvikle nye og gamle medarbejdere for at sikre de kan håndtere TDCs kunde på bedste mulige måde, så det både tilfredsstiller kundens service behov og firmaet ønske om mersalg, taletid og øvrige KPI tal.

Undervisningen har både bestået i en-til-en samtaler, medlyt, samlyt af båndede samtaler og undervisning i undervisnings lokale for større hold. Samlet har jeg i Sønderborg stået for at oplære mere end 20 hold nye medarbejdere (med ca 12-15 konsulenter pr hold).
Underviser rollen har desuden betydet at jeg har været udlånt til andre lokationer i forbindelse med oplæring af medarbejdere på disse lokationer. Fx i forbindelse med CCEs tyske afdeling TDC CCE GmbH, hvor jeg har været udlånt i 4 måneder i forbindelse med opstart af virksomheden.
Oprindelig var opgaven alene at oplære 2-3 nye hold medarbejdere, dog bød opgaven på uventede udfordringer som gjorde at vi på meget kort tid måtte gentænke hele vores undervisnings struktur og blandt andet fik opsat et E-lærings system. Dette system havde jeg så ansvar for at opsætte og sikre driften af, hvilket gik over alt forventning, tiden taget i betragtning.

Som sideopgave har jeg fået ansvaret for at lave systemer som kan hjælpe i det daglige arbejde, som eksempel kan nævnes en registrerings side som skulle bruges til en support gruppe hvor man ønskede at samle informationer om hvor kundekonsulenter manglede faglig viden. Systemet blev en succes og bruges stadig aktivt i support gruppen og er efterfølgende blevet implementeret ved flere af husets afdelinger i større eller mindre grad. Dataerne fra systemer har været med til at identificere huller i grund udannelsen, samt hjulpet til at efteruddanne de enkelte konsulenter i materiale hvor de har udfordringer.

Oven i dette har jeg arbejdet sammen med CCE's IT ansvarlige, Tommy Løper Andersen i en række år omrking IT driften og udvikling af systemer til brug internt i huset, så vel som nogle eksterne kunde systemer.
Arbejdet har blandt andet bestået i vedligehold af linux servere, primært Ubuntu servere, samt sikring af servere med eksterne adgange, som fx SFTP og SSH servere, inkl adgange til disse.
I forhold til udvikling af systemer har der primært været tale om Webapps til brug intern i CCE, og enkelte hvor eksterne kunder har kunne tilgå. Disse apps er udvikling i PHP og med MySQL som database.To er dog lavet i TypoScript til burg på CCE's intranet.

Sitel (Tidligere Contact Center Europe)Kundekonsulent ved TDC Hotline - 2008-2009

Arbejdet består i at besvare kald som kommer ind til TDC Hotline og servicere kunder med udfordringer inden for telefoni, internet eller tv. Jeg formår at matche alle typer kunder og fange deres faglig niveau hurtigt og lede samtalen ud fra det niveau, så ingen føler sig talt ned til eller føler at jeg ikke har styr på mit arbejde.
Jeg bliver tidligt i min ansættelse bedt om at lave ekstra opgaver i form af coaching af kollegaer i at forbedre KPI tal, samt coaching i kundedialog, dette udmundede i 2009 i at jeg blev udvalgt til underviser hos TDC CCE.

SSG Frederikshavn Værnepligtig i søværnet - 2008-2008

Aftjener min værnepligt i søværnet hvor jeg blandt andet uddanner mig til brandmand og speedbåds fører.
Jeg er 2 måneder ombord på Olfert Fischer og aftræder med pæne papirer og et tilbud om at fortsætte som konstabel. Jeg vælger dog ikke tager imod da jeg på dette tidspunkt har et ønske om at komme tilbage som slagter igen i det civile.

BarBoon APS Bartender - 2007-2009

Jeg arbejder med alt fra at blande drinks til at bestille vare hjem og er ofte eneste ansvarshavende fra åben til luk.
Af opgaver kan nævnes kundebetjening, opfyldning og bestilling af vare, arrangere små events for at tiltrække kunder, men også de mindre kønne opgaver som rengøring efter nattens besøg af kunder. Arbejdet foregår primært i nattetimerne fra torsdag aften til søndag morgen, typisk mellem kl 20 om aften til kl 10 næste morgen.

Føtex Sønderborg Slagter lærling - 2005-2008

Jeg tager min uddannelse som slagter i Føtex Sønderborg, som ligeledes var den butik som intruducerede mig for slagter faget da jeg som folkeskole elev var i praktik i netop denne butik i slagter afdelingen. Jeg tager min uddannelse under daværende slagtermester Peter Tolstrup.
Mine opgaver spænderfra vare bestilling, opskæring, kundepleje og til at passe butikken på lukkevagter med ansvar for 2-5 ungarbejdere i aftentimerne.
Jeg afslutter mit sidste svende forløb med 53 point, svarende til et gennemsnit på 8,8 på 7 trins skalaen.

Hobbyer
 • Lege med min børn, Oliver og Liva
 • Programmering. Hovedsagligt i PHP, dog ikke begrænset til det.
 • Server administration. Primært med linux som styre system
 • Fejlfinding af hardware og software i både desktop og server miljøer
 • Lidt freelance arbejde inden for hjemmeside udvikling
Referencer
 • Stofa AS - 24 37 00 44 - Peter Vinum (Nuværende chef)
 • Sitel Sønderborg (tidligere TDC Contact Center Europe)- 74 18 18 18
  Spørg efter en af disse personer:
  - Alf Khosroyar (seneste teamleder)
  - Martin Grau (Teamleder inden Alf)
  - Tommy Løper Andersen (IT afd.)
  - Henrik Jensen (Operations Manager)
 • Føtex Sønderborg - 74 18 30 00 - Peter Tolstrup var mig daværende chef, men han er stoppet i mellemtiden, spørg evt efter Claus i stedet, han var 1. svend da jeg var lærling, han er mig bekendt slagtermester nu.